1. ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ȘTIINȚELOR ECONOMICE

2. ÎNTREPRINDEREA; DEFINIȚII ȘI CARACTERISTICI

3. ÎNFIINȚAREA ÎNTREPRINDERILOR

4. CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR

5. CARACTERISTICILE ȘI ROLUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

6. ÎNTREPRINZĂTORUL ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

7. SOCIETĂȚILE COMERCIALE

8. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

9. AMPLASAREA ÎNTREPRINDERII

10. PLANUL DE AFACERI

11. CICLUL DE VIAȚĂ AL ÎNTREPRINDERII

12. CRIZA ÎNTREPRINDERII

13. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE