20. ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII

21. ORGANIZAREA INFORMALĂ

22. SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL ÎNTREPRINDERII

23. ASIGURAREA NECESARULUI DE PERSONAL

24. UTILIZAREA RESURSELOR UMANE ALE ÎNTREPRINDERII

25. MOTIVAREA PERSONALULUI

26. CAPITALUL ÎNTREPRINDERII

27. FINANȚAREA ÎNTREPRINDERII

28. ECHILIBRUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII

29. PLANIFICAREA CIRCULAȚIEI NUMERARULUI

30. MĂRCILE CA RESURSĂ A ÎNTREPRINDERII